fredag 28 december 2012

Nordkorea - mot välfärd under krigshot av Jan Lönn

Den här boken gavs ut 1972. Jag inleder med detta för det är den enda förmildrande omständighet som jag kan komma på. Framsidan är helt klart en propagandaaffisch där vi ser "den store ledaren" leende och omgiven av beundrande barn allt i äckliga pastelfärger. Uppe i hörnet står det " Kim III Sung, Demokratiska Folkrepubliken Koreas premiärminister. Kim III Sung måste vara någon felstavning, men var det här den mest passande bild han kunde hitta till framsidan av den här boken? Framsidan slår i alla fall an rätt ton för bitvis känns det som om man läser Nordkoreas egna propaganda, vilket i och för sig kan vara intressant på sitt sätt...

Enligt Lönn stod Nordkorea 1946 inför denna utmaning: "På Kim Il Sungs och den provisoriska folkkommiténs program stod att göra rent hus med kvarlevorna från den japanska ockupationen, ersätta samarbetsmännen inom förvaltningen och avskaffa japanska lagar och förordningar, säkra demokratiska rättigheter och demokratisk styre, införa lika rättigheter åt alla oavsett kön, religion eller egendom, nationalisera de stora företagen och genomföra en jordreform, stabilisera priserna på konsumtionsvaror och utveckla samhällsekonomin, genomföra socialareformer samt bygga upp ett undervisningsväsen och införa en fungerande hälsovård" (s.33) Demokratiska rättigheter, lika rättigheter för alla oavsett kön religion eller egendom... Med facit i hand kan man nog säga att de misslyckades med detta. Jag tror inte att de någonsin försökte. I boken Gud är inte död inte ens i Nordkorea kan man läsa om kristnas situation i Nordkorea både historiskt och idag.

Angående Koreakriget så ställer sig Lönn frågan om vi kanske blev lurade och ägnar sedan stort utrymme åt att visa att vi verkligen blev lurade. Var det verkligen Nordkorea som startade kriget? Jan Lönn tar upp två aspekter på denna fråga. Den första att Nordkorea skulle ha angripit först tillbakavisar han. "Den andra aspekten är att Nordkorea inte åtlydde säkerhetsrådets order om att dra tillbaka sina trupper norr om gränsen. Även om Nordkorea inte började kriget skulle det möjligen gå att beteckna dess agerande som någon form av "angrepp" när det vägrade åtlyda säkerhetsrådets uppmaning. Mot detta kan formella invändningar resas som den att resolutionen hade antagits i strid mot FN-stadgan, vilket av nordkoreanerna kunde ha tagits till intäkt för att framhålla det absurda i att kräva efterlydnad av en illegal resolution. Varken Nord- eller Sydkorea var heller medlemmar av FN och var således inte skyldiga att följa FN:s beslut, kunde argumentationen lyda.
   Men oavsett dessa formella synpunkter, vilka man kanske inte skall lägga allt för stor vikt vid, var FN-resolutionen av den 25 juni av USA så utformad att den inte rimligtvis kunde få något gensvar från Nordkoreas sida. Den ger intryck av att vara utformad i provokativt snarare än fredsbevarande syfte." (s.47)

"Vem skulle vinna på krig? Nordkorea med sin expanderande industri, sitt alltmer framgångsrika jordbruk, vars strävanden till fredlig återförening verkade att lyckas? Eller Sydkorea med svag industri och ett jordbruk som fortfarande i huvudsak var feodalt, med en oduglig regering som saknade stöd från folket och som inte förmådde fungera utan stöd utifrån? (s.58) Efter att så ha bevisat att Nordkorea blev attackerat av Sydkorea och USA imperialisterna går han vidare till andra ämnen.

Lönn beskriver hur Nordkorea som låg i ruiner efter kriget lyckades återuppbygga sitt land genom ett antal femårsplaner där man gav företräde åt den tunga industrin och samtidigt utvecklade den lätta industrin och jordbruket. Sedan följer en hyllning till nordkoreanernas olika reformer som kollektiviseringen av jordbruket. ”Även de som var tveksamma insåg snart kooperativets alla fördelar, särskilt som kooperativet gynnades ekonomiskt av staten” (s.88) Lönn problematiserar ingenting! Alla reformer är toppen och jättelyckade. Kim Il Sung citeras oroväckande ofta utan att något av citaten motsägs det allra minsta. Han inkluderar även rena hyllningar till Kim Il Sungs ledarskap som anekdoten om hur landet behövde mer stål och Kim Il Sung frågade fabriksleningen om man kunde höja produktionen till 90 000 ton trots att kapaciteten i stålverket var 60 000 ton. Ledningen sa nej. Då gick Kim Il Sung ut och höll ett tal till arbetarna varefter produktionen ökade till 120 000 ton... (s.91) Vi får även ta del av en hyllning till syntetmaterialet Vinalon. (s.95)

Skolväsendet byggdes ut snabbt. 9-årig skola var gratis för alla. Man fick till och med skolkläder av staten. Sjukvården var gratis och alla hade jobb.

Kapitlet Kim Il Sung och massorna är obehaglig läsning. Varje fabrik eller jordbrukskooperativ har särskilda salar inrättade för studier av kamrat Kim Il Sungs levnadshistoria. ”Kim Il Sung är allestädes närvarande i det nordkoreanska samhället.” (s.147) Hans visdomsord studeras och citeras ständigt. Hans porträtt finns överallt . ”Platser som besökts av Kim Il Sung hålls därefter bokstavligen heliga.” (s.147) Även om författaren säger: ”... men oavsett detta är det en ofta accepterad bedömning bland besökare i Nordkorea att den nordkoreanska personkulten med sin förvrängda verklighetsuppfattning och sitt frånstötande fetischsamlande gått över den gräns där man kan hysa förståelse.” (s.148 – 149) så tar han den sedan i försvar. Bland annat inkluderas ett långt citat från en representant från en afrikansk befrielserörelse som undrar med vilken rätt kapitalistländer kritiserar personkulten i Nordkorea. Med tanke på det krigshot som Lönn anser att Nordkorea är under kan personkulten tydligen vara nödvändig. Han tror även att man kanske kommer att tona ner personkulten när den inte längre behövs. Sedan kommer ännu en lång hyllning till Kim Il Sungs ledarskap som beskriver hur han åker till olika platser och har ”handledning på platsen” och rättar till olika missförhållanden och inspirerar arbetarna som sedan uträttar stordåd.

Ett intressant citat är: ”Men intressantare än hur en utländsk besökare upplever situationen är hur koreanerna själva upplever den. Det lämnas, med den inskränkta rörelsefriheten och de språkkunskaper besökaren i allmänhet besitter, få eller inga vägar att komma underfund med detta. ” (s.157) Detta tycker jag borde varit en gigantisk varningsklocka om att allting inte stod rätt till. Varför kan man i det fira och lyckliga Nordkorea inte ens få reda på hur vanliga människor upplever sin situation? Det tycks inte finnas någon levande opposition i Nordkorea, men även på detta har Lönn ett svar. ”En levande opposition förutsätter däremot ett utbrett missnöje bland befolkningen och något sådant finns av allt att döma inte i Nordkorea.” (s.161)

Boken avslutas: ”På grund av kolonial efterblivenhet och följderna av ett krig som bokstavligen förvandlade Nordkorea till en ruinhög har koreanerna med enorma ansträngningar under Kim Il Sungs dynamiska ledarskap med en samhällsorganisation som på ett rationellt sätt förmått mobilisera landets potentiella mänskliga och materiella resurser lyckats bygga upp något av en mönsterstat i Asien. Framför allt har man lärt sig lita till egna krafter, stå på egna ben och tänka självständigt. Detta är den nordkoreanska utvecklingsmodellen, som alltmer börjar uppmärksammas och diskuteras runt om i världen.” (s.209)

Det här är en hemsk bok där författaren okritiskt tycks ha köpt den officiella nordkoreanska historieskrivningen. Som förmildrande omständighet kan sägas att Nordkorea år 1972 på många sätt hade lyckats. Alla barn fick gå i skola, sjukvård fanns och var gratis. Alla hade jobb, någonstans att bo och mat för dagen. Det fanns elektricitet. Livet i Nordkorea var kanske inte sämre än livet i många av grannländerna. Men därifrån till denna okritiska hyllning på 209 sidor borde steget vara långt. Varningstecknen fanns redan då. Den helt oproportionerliga hyllningen av Kim Il Sung. Bristen på opposition, att det var omöjligt att få veta hur vanliga nordkoreaner upplevde sin situation. Juche tanken, att vara helt självförsörjande, som hade formats och som fortfarande är rådande i Nordkorea och som har lett till stora problem. Dessutom var Nordkorea inte ett samhälle som verkade för demokrati och lika rättigheter, tvärt om. Detta (och allt annat ärligt talat) tycker jag att Jan Lönn ställer sig alldeles för okritisk till! I boken Inget att avundas av Barbara Demick kan man läsa om hur några vanliga nordkoreaner upplevde sin situation både under den här tiden och efter. Den boken rekommenderar jag varmt. 

Den här boken var intressant eftersom man får en inblick i vad den Nordkoreanska propagandan sa. Detta är även vad som gör den dålig. Hur kan en svensk författare okritiskt ge ut nordkoreansk propaganda som sanning? Boken finns inte att köpa länge. Jag lånade den på Sollentuna bibliotek. Svensk - koreanska föreningens hemsida spottar än i dag ur sig propaganda i still med vad som kan läsas i denna bok.

Andra böcker om Nordkorea:
Alla monster måste dö av Magnus Bärtås och Fredrik Ekman
Pyongyang av Guy Delisle
Inget att avundas - Vardagsliv i Nordkorea av Barbara Demick
Käre ledare - min flykt från Nordkorea av Jang Jin-sung
Ambasaden i Paradiset av Lovisa Lamm
Gud är inte död - inte ens i Nordkorea

onsdag 26 december 2012

Den första julen av Brigitta och Anders Johansson

Det här är ännu en julbok som består av 24 kapitel. Tanken är att man ska kunna läsa ett kapitel om dag som en adventskalender. Det här är en lågstadieklassiker ofta använd som högläsningsbok i juletider.

Boken utspelar sig i samband med Jesu födelse. Lea, som har bott hos och arbetat för ett rövargäng efter att hennes pappa försvann iväg för att kämpa mot romarna, bestämmer sig för att lämna rövarna. Hon lyckas, men vad ska hon göra sedan. Hon måste ju äta och det enda hon är bra på är att stjäla. Hon hamnar i Betlehem och där blir hon tagen på bar gärning när hon är på väg att stjäla. I stället för att bli straffad leder det till att Lea får ett jobb hos en värdshusvärd som har fullt upp med alla besökare som kommer till stan med anledning av skattskrivningen. Lea får hjälpa till med allt möjligt bland annat att städa stallet.

I Betlehem bor även Jakob vars pappa är krukmakare. Han och Lea blir vänner och Lea följer med honom när han ska leverera krukor till några kunder. På vägen träffar de några herdar som är vänner till Jakob och hans familj. Snart blir det fullt i hela Betlehem. Till och med i stallet som Lea städat bor det folk. Josef som har kommit till stan med sin fru Maria som väntar barn när som helst.

Alla väntar på messias som ska födas och Lea hamnar mitt i händelsernas centrum. Allting kulminerar i de sista kapitlen med änglabesök hos herdarna på ängen och sedan barnet i stallet.

Det här är en okey julbok som återberättar julevangeliet från Leas perspektiv. Till boken hör en adventskalender där man sätter upp en bild för varje dag och kapitel tills man har en hel tavla.

Jag har köpt mitt exemplar på en second hand affär, men gospelcenter i Stockholm ser ut att ha den ny. Den har nu kommit ut i en ny upplaga och finns att köpa på adlibris, bokus och cdon. Man kan även köpa adventskalendern i form av en klisterplansch som hör ihop med boken från adlibris och bokus.

Andra julböcker:
Barnböcker:
Den magiska julstjärnan av Kristina Reftel
De vackraste julsagorna av Elsa Olenius
Julen i mitten av Gun-Britt Holgersson
Jul i stora skogen av Ulf Stark
Krubban i Krokum av Kerstin Arthur -Nilsson
Löftesträdet av Geraldine McCaughrean

Böcker för vuxna: 
All I Have to Give av Melody Carlson
Christmas in Harmony av Philip Gulley
The Christmas Scrapbook av Philip Gulley
Visst är det jul igen! av Rickard Fuchs

tisdag 25 december 2012

All I Have to Give av Melody Carlson

Den här boken laddade jag hem gratis till min läsplatta från christianbook. De byter ofta ut de böcker som de ger bort så det lönar sig att kolla ofta om man är intresserad. Man kan köpa den både som pocket och ebok från bokus och bara som pocket på adlibris.

Anna är 37 år gammal efter många år av barnlöshet, då de provat alla tillgängliga metoder för att få barn och satt sig i skuld för att kunna göra det, har Anna och Michael gett upp. När Michael föreslår att de ska göra om sin barnkammare till ett arbetsrum och ge bort möblerna till Annas gravida svägerska så protesterar hon bara lite. Det var tre år sedan hon förlorade deras dotter i sjätte månaden. Michael har rätt i att det är dags att gå vidare.

Anna har haft problem med magen och bland annat känt sig väldigt trött den senaste tiden. Eftersom hennes man är på väg att starta en ny firma har de ingen sjukvårdförsäkring just nu så istället för att gå till doktorn går hon ut på nätet för att kolla upp vad symptomen kan bero på. Hon blir alldeles kall när hon inser att hon har nästan alla symptomen på äggstockscancer. Det var precis den sortens cancer som hennes mamma dog av när hon var i Annas ålder.

Anna bestämmer sig för att inte berätta om sina misstankar för någon. Istället ska hon se till att det här blir en perfekt jul. Detta eftersträvar hon, en aning maniskt, i genom diverse komplikationer. Hennes bror är inte direkt förtjust över att bli pappa och Anna irriterar sig på sin gravida svägerska som bara gnäller. Hennes syster Meredith talar om att hon funderar på skiljsmässa eftersom hon har träffat en annan och vart är egentligen Michael på kvällarna. Han säger att han jobbar över men Anna får genom olika omständigheter veta att det inte är sant.

Redan efter det första kapitlet trodde jag mig veta hur den här berättelsen skulle sluta, men författaren lägger till förveckling efter förveckling så jag läste intresserat vidare till slutet. Slutet (som är ungefär som jag tänkt) kommer ganska abrupt och vi får inte veta någonting om hur det gick för bipersonerna i boken t.ex. Meredith.

Boken var helt okey småtrevlig julläsning.

Andra julböcker:
Barnböcker:
Den första julen av Anders och Birgitta Johansson
Den magiska julstjärnan av Kristina Reftel
De vackraste julsagorna av Elsa Olenius
Julen i mitten av Gun-Britt Holgersson
Jul i stora skogen av Ulf Stark
Krubban i Krokum av Kerstin Arthur -Nilsson
Löftesträdet av Geraldine McCaughrean

Böcker för vuxna: 
Christmas in Harmony av Philip Gulley
The Christmas Scrapbook av Philip Gulley
Visst är det jul igen! av Rickard Fuchs

lördag 22 december 2012

Se dig för, Lotta! av Merri Vik

Det här är den 10:de av Lotta-böckerna. Den gavs ut för första gången år 1963. Den här boken utspelar sig under sommarlovet sista dagar. Lotta tänker njuta av dem tillsammans med sin mamma på landet när de får besked om att faster Hilda har brutit benet. Självklart måste Lottas mamma åka och hjälpa faster Hilda, men då måste Lotta återvända till stan. Hon kan inte bo själv i sommarstugan. Lotta har dock en helt annan lösning på problemet. Hon bjuder in Giggi. De får mycket tveksamt tillstånd att bo själva i sommarstugan, men bara om de sover hos grannen. Tyvärr är grannen inte hemma första natten så Giggi och Lotta får sova i själva i sommarstugan. Det blir dock inte särskilt mycket sömn den natten eftersom de lyckas skrämma upp varandra.

Resten av veckan får de sova hemma hos de trevliga grannarna, men tillbringar dagarna i sin mysiga stuga. En dag får de besök av farbror Urban, deckarförfattaren Pierre Vasseur. Det är ett trevligt besök utom att farbror Urban har blivit av med sin porfölj som innehöll hans senaste manuskript. De letar men kan inte hitta det.

Några dagar senare slänger Lotta ut kaffesump genom fönstret samtidigt som hennes lärare adjunkt Vestlander, eller lockige Fridolf som han kallas Lotta och Giggi emellan, går förbi och självklart är det han som får kaffesumpen rakt på sig. När han lugnat ner sig och fått pankakor visar det sig att han kommit för att återlämna farbror Urbans manuskript. Men precis som manuskriptet har kommit till rätta försvinner det igen och det blir en jakt runt i hela trakten för att få tag på det.

Paul befinner sig i närheten och vill gärna träffa Lotta. Tyvärr blir det bara helt fel varje gång de träffas. Lotta blir arg och känner sig barnslig.

Boken avslutas med att en ny termin börjar och Lotta bestämmer sig i vanlig ordning för att den här treminen ska hon vara ordentlig på alla sätt och vis och inte ställa till det för sig.

Den här boken hör inte till dem som jag läste när jag växte upp, men jag tycker att den är helt okey. Den finns inte att köpa ny. Jag har köpte mitt exemplar för 5 kr på en second hand affär. På Marikas bokdagbok kan du läsa mer om Lotta-böckerna. Till min stora glädje har dessa böcker getts ut igen både som ebok (bokus, cdon, adlibris) och häftad (adlibris, bokus, cdon).

Lotta-böcker som jag läst i utgivningsordning:
1. Det är Lotta, förstås!
2. Ja, se Lotta!
3. Lotta är sig lik
4. Skärp dig, Lotta!
5. Lotta slår till
6. Fara på taket, Lotta!
7. Vilken skiva, Lotta!
8. Skriv upp det, Lotta!
9. Rena snurren, Lotta!
10. Se dig  för, Lotta!
11. Bra gissat, Lotta!
12. Platt fall, Lotta!
13. Rena mörkret, Lotta!
14. Hejda dig, Lotta!  
15. Full fart, Lotta! 
16. Arma Lotta!
17. Vilken fullträff, Lotta!
18. Håll masken, Lotta!
19. Lotta i topp
20. Var glad. Lotta!
21. Vilken vals, Lotta!
22. Festligt, Lotta!
23. Vilken tur, Lotta!
24. Alla tiders Lotta
25. Rena karusellen, Lotta!
26. Ge aldrig upp, Lotta!
27. Mitt i prick, Lotta!
28. Lotta går till sjöss
29. Det spökar, Lotta!
30. Lotta går till väders
31. Heja Lotta!
32. Toppen, Lotta!
33. Fyndigt, Lotta!
34. Full rulle, Lotta!
45. Det ordnar sig, Lotta

torsdag 20 december 2012

Harry Potter och hemligheternas kammare av J. K. Rowling

Det här är fortsättningen på Harry Potter och de vises sten. Harry Potters mycket otrevliga sommarlov är äntligen på väg att ta slut. En sommar hos familjen Dursley är verkligen ingen trevlig upplevelse. Så här i slutet av sommarlovet har morbror Vernon besök av en viktig person som han hoppas kunna sälja många borrar till. Harrys uppgift är att stanna på sitt rum och låsas som han inte finns då möter han för första gången husalfen Dobby, som ger honom problem inte bara med familjen Dursley utan även med Trolldomsministeriet.

Eftersom familjen Weasley inte har hört av Harry på hela sommaren kommer de till familjen Dursley i en flygande bil och tar honom med sig hem. Slutet på sommarlovet blir riktigt bra för Harry, men när de ska återvända till Hogwarths så kommer inte Harry och Ron in på plattformen som tåget ska gå i från, istället bestämmer de sig för att ta den flygande bilen till Hogwarths. Deras ankomst bli minst sagt uppseendeväckande.

Det här året har de en ny lärare i försvar mot svartkonster, Gyllenroy Lockman. Han är en mycket inbilsk man upptagen med sina egna påstådda prestationer och sin egen berömmelse. Hans insmickrande välvilja mot Harry ger honom en hel del problem. Till råga på allt tycks han ha överdrivit sina prestationer och kunskaper VÄLDIGT mycket. Harry fortsätter att träna och spela Quidditch men allt är inte bra på Hogwarths. Elever med mugglar föräldrar attakeras på skolan av någonting. Ryktet säger att hemligheternas kammare har öppnats igen och att Slytherins arvtagare finns på skolan. Dubledore anklagas för att inte kunna garantera elevernas säkerhet och hela Hogwarths framtid står på spel. Harry, Ron och Hermione har en misstanke om vem det är som kan vara Slytherins arvtagare och de bestämmer sig för att ta reda på allt de kan om hemligheternas kammare för att rädda Hogwarths.

Den här boken har jag i min bokhylla men den här gången lyssnade jag på den som ljudbok på norska. Det var mycket snäll norska inte alls svår att förstå en intressant detalj är att de i den norska översättningen även har översatt namnen. Hogwarths heter Galtvort och Dumbledore heter Humlesnurr bland annat. Jag är glad att man inte valde att göra så i den svenska översättningen. Det här är den Harry Potterbok jag tycker minst om, men den är okey.

Den här boken kan man köpa både på engelska och svenska från bokus eller adlibris.

Harry Potterböckerna i ordning: (om du klickar på en bok kommer du till det jag skrivit om den.)
Harry Potter och de vises sten
Harry Potter och hemligheternas kammare
Harry Potter och fången från Azkaban
Harry Potter och den flammande bägaren
Harry Potter och Fenixordern
Harry Potter och halvblodsprinsen
Harry Potter och dödsrelikerna

tisdag 18 december 2012

Ja, se Lotta! av Merri Vik

Det här är den näst första av Lotta-böckerna och den gavs ut för första gången år 1959. Den utspelar sig under ett jullov och börjar precis efter julhelgen med att Lottas faster Truddan skriver att hon vill ha sällskap av någon av ungdomarna Månson under nyårshelgen. Det är ingen direkt rusning efter att få åka eftersom de alla anser att Truddan är fasligt gammaldags och uppfostrande, men i ett svagt ögonblick lovar Lotta att åka. Till hennes förvåning visar det sig att faster Truddan är riktigt mänsklig när man är på tu man hand med henne. Lotta tycker att hon är riktigt söt och när hon räknat ut att Truddan inte är mer än 36 år gammal sätter hon ivrigt igång att försöka gifta bort henne. Lotta går det ingen nöd på när Truddan är ute med sin fysiklektor, hon har blivit vän med flera ungdomar i staden. Familjen där hemma undrar dock vad som står på när Lotta och tråkiga faster Truddan tycks roa sig mest hela tiden.

Lotta kommer dock tillbaka hem i god tid till trettondagens släktfest hemma hos Bernhardina. Där ställer hon till det rejält när hon utmanas av den ytterst retfulla fem år äldre Paul Ryd. Detta går Lotta sedan och grämer sig över, att hon var så barnslig. Men dagen där på får hon tack vare tant Bernhardina en chans att göra ett helt annat sorts intryck på Paul...

Under en av de sista jullovsdagarna hinner Lotta, Giggi och Britt med en utflykt på spark till en stad i närheten. (Lotta valde utflyktsmål efter de fantastiska apelsinbakelser som stans café har.) Under sin utflykt hinner de dessutom med ett muséebesök och två auktioner. Det blir ganska trångt på sparken på hemvägen när de också ska få med sig sina aktionsfynd.

Det här är en av de Lotta-böcker som jag kommer ihåg från min uppväxt. Fortfarande trevlig och oförarglig läsning.

Lotta-böcker som jag läst i utgivningsordning:
1. Det är Lotta, förstås!
2. Ja, se Lotta!
3. Lotta är sig lik
4. Skärp dig, Lotta!
5. Lotta slår till
6. Fara på taket, Lotta!
7. Vilken skiva, Lotta!
8. Skriv upp det, Lotta!
9. Rena snurren, Lotta!
10. Se dig för, Lotta!
11. Bra gissat, Lotta!

12. Platt fall, Lotta!
13. Rena mörkret, Lotta!

14. Hejda dig, Lotta!  
15. Full fart, Lotta!
16. Arma Lotta!
17. Vilken fullträff, Lotta!
18. Håll masken, Lotta!
19. Lotta i topp
20. Var glad. Lotta!
21. Vilken vals, Lotta!
22. Festligt, Lotta!
23. Vilken tur, Lotta!
24. Alla tiders Lotta
25. Rena karusellen, Lotta!
26. Ge aldrig upp, Lotta!
27. Mitt i prick, Lotta!
28. Lotta går till sjöss
29. Det spökar, Lotta!
30. Lotta går till väders
31. Heja Lotta!
30. Lotta går till väders
31. Heja Lotta!
32. Toppen, Lotta!
33. Fyndigt, Lotta!
34. Full rulle, Lotta!
45. Det ordnar sig, Lotta

Till min stora glädje har dessa böcker getts ut igen både som ebok (bokusadlibris) och häftad (adlibrisbokuscdon).

Det går inte att köpa de här böckerna nya längre utan man får leta på secondhand affärer/loppis eller nätet. Marikas bokdagbok har skrivit om alla Lotta-böckerna så där kan man gå in och läsa mer.

lördag 15 december 2012

Madeleine : prinsessan privat av Johan T. Lindwall

Jag lånade den här boken från biblioteket till min läsplatta. Om jag skulle köpa den så skulle jag köpa den som inbunden bok eftersom den är lika dyr om man köper den som ebok och det känns som man får mer för pengarna om man köper en riktig inbunden bok. Jag förstår inte riktigt varför eböcker och inbundna böcker är lika dyra. För mig känns det som om ebok och pocketbok borde ligga närmre varandra i pris. Är det någon som vet varför prissättningen är som den är? Boken kan köpas som ebok eller inbunden på adlibris och bokus.

Jag har tidigare läst och tyckt om Victoria : prinsessan privat och Victoria : prinsessa och mamma av samma författare och jag såg fram emot att få läsa den här boken också. Trots mitt plötsliga intresse för våra kungligheter så är jag inte en som följer med i skvallerpressen och läser om vad som händer i Victorias, Carl-Philips eller Madeleines privatliv eller intresserar mig för vilka pojk- och flickvänner de har. Mycket av det som man kan läsa om i den här boken var därför nytt för mig, men jag antar att om man har hängt med i skriverierna runt prinsessan så känner man igen det mesta som står i den här boken.

I den här boken får man en samlad bild av Madeleines liv från det att hon föddes. Madeleine tycks hela sitt liv ha haft det svårt att hantera all uppmärksamhet runt sig själv och känt sig pressad av alla förväntningar på hennes som prinsessa. Hon och Victoria verkar vara mycket olika som personer. Madeleine ger intryck av att vara mer krävande och snobbig. Samtidigt har Madeleine inte haft samma förväntningar på sig som Victoria och det tycks ha gått lättare för henne än för Victoria att få sina pojkvänner godkända antagligen för att det inte var lika viktigt vem hon valde.

Här kan vi läsa om alla turerna med Jonas Bergström och hur deras relation inte gick att rädda efter att Jonas otrohet blivit förstasidesstoff  i diverse tidningar. Det är lite konstigt att författaren ägnar så mycket tid och energi åt att beskriva Jonas och hans relation till Madeleine, men om Chris O'Neill står det inte alls särskilt mycket trots att den här boken gavs ut i år och det ser ut som om det kommer att bli Chris och Madeleine som kommer att gifta sig och bilda familj.

Ganska mycket av det som står i den här boken finns av naturliga skäl även med i boken om Victoria, men nu ligger tonvikten i stället på Madeleine och hur hon påverkade och påverkades av olika händelser. Att Madeleine tycks ha valt att leva sitt liv i USA förvånar mig inte. Där slipper hon uppmärksamheten som följer henne i Sverige där hennes umgängeskrets dessutom tycks vara ganska begränsad till en viss klick av människor där alla vet allt om varandra och byter pojk- och flickvänner sinns emellan. Hennes nya pojkvän tycks vara fullt kapabel att försörja henne utan att de behöver förarga folk genom att ta av apanaget.

Den här boken var okey. Jag visste inte så mycket om Madeleine och det var roligt att få veta lite mer om henne.

Andra böcker om prinsessan Madeleine:
Prinsessan Madeleine av Daniel Nyhlén

torsdag 13 december 2012

Tom hand av Nils Bolander

Det här är Nils Bolanders sjunde diktbok och en av mina favoriter. Den gavs ut år 1953 och innehåller dikterna: härold, här är jag, förkunnare, dit han icke ville, förtärd, trasiga redskap, fiskelycka, det stora kätteriet, sjukdomen till döds, alla till lags, försiktighet, besegrad, kvarter "Evangelium", Judas, föredetting, gåta, här hvilar, detta kan dock inte, till en död, carceri, fjärilvinge, tusen brinnande buskar, rabbi, den vandrande stjärnans vänner, på knä, Kristus kallar alltjämt, de sammansvurna, hackkyckling, tyngre än allt, tom hand, Guds dårskap, törnekrona, tjänare, förnyelse, vinna seger, upprättelsen, ber du, ruin, en så ringa person, under ginstbusken, ett bävande hjärta, kärleksbrev, där inne, smulorna, vid nattens port, "Tack för dagens gåva!", gryningsskymning, redo, fluctuat nec mergitur och sångarbön.

Här är jag

Här är jag,
sänd mig
vart du behagar,
tänd mig
till brinnande dagar.
Bruka mig, Mästare, hur du vill
bara jag alltid får höra dig till.

Här är jag,
krossa mig,
om du behöver det,
rädda, förlossa mig
från Jagets inkrökthet.
Sarga mig svårt med samvetets stick,
släpp mig blott inte ett ögonblick.

Här är jag,
dränk mig
i tjänsternas överflöd.
Här är jag,
skänk mig
till sist en god, bråd död.
Du, arbetsgivare, skärp dina krav.
Utsliten önskar jag kasta min stav.

Nils Bolander

Jag tycker om Nils Bolanders dikter och den här boken är en av mina favoriter. Jag har köpt mitt exemplar på ett antikvariat någonstans men om du vill ha ett smakprov på Nils Bolanders dikter kan du köpa går i dag i morgon som är en samling av hans dikter och som fortfarande finns i bokhandlarna.

Om du är intresserad av att veta mer om Nils Bolander rekommenderar jag Nils Bolander - diktare och predikant av Carl-Erik Sahlberg. 

tisdag 11 december 2012

Julen i Mitten av Gun-Britt Holgersson

Det här är en julbok med 24 kapitel för att man ska kunna läsa ett kapitel om dagen i advent.

Julia har jobbat som missionär i Burundi. Nu är hon tillbaka i Sverige på viloperiod som inte har blivit särskilt vilsam. Hennes oroliga syster skickar i väg henne till sin fjällstuga för att vila upp sig, men på vägen dit fastnar Julia i en snöstorm. Hon får hjälp av en snöplog att ta sig till en bensinmack och familjen som bor där hittar tillfällig logi åt henne i sin morfars gäststuga. Det dröjer ett tag innan snöandet gett med sig och då har Julia ingen lust att resa vidare. Hon blir kvar i Mannes gäststuga. På dagarna passar hon hans yngsta barnbarn, 4-åriga Lilleman, när hans föräldrar och Manne jobbar. Hon blir god vän med resten av familjen också mamma Ingalill och pappa Kalle barnen Olle 11 år, Karin 10 år, Sofia 8 år och så Lilleman. Det hinner hända allt möjligt både trevligt och mindre trevligt under de veckor som Julia är i byn. Manne oroar sig över att hand granne vill göra om hans går till en campingplats och letar ivrigt, men utan större framgång, efter att brev som skulle kunna förhindra detta. Julia går runt i klasserna på skolan och berättar om sitt arbete i Burundi. Lottningen av lucia gör Sofia besviken, men Julia kommer på en plan som inte bara gör henne glad igen utan de andra flickorna i klassen också. Olle tränar intensivt inför skolans skidtävling, men det går inte som han hade önskat. 4:orna samlar in saker till en basar från vilken pengarna ska gå till välgörande ändamål och de får in massor av prylar som genererar mer pengar än någonsin tidigare.

Jag tyckte om den här boken redan första gången jag läste den då jag var liten. Det är fortfarande en trevlig julbok.

Här kan du läsa vad en annan bloggare skrivit om den här boken.


Andra julböcker:
Barnböcker:
Den första julen av Anders och Birgitta Johansson
Den magiska julstjärnan av Kristina Reftel
De vackraste julsagorna av Elsa Olenius
Julen i mitten av Gun-Britt Holgersson
Jul i stora skogen av Ulf Stark
Krubban i Krokum av Kerstin Arthur -Nilsson
Löftesträdet av Geraldine McCaughrean

Böcker för vuxna: 
All I Have to Give av Melody Carlson
Christmas in Harmony av Philip Gulley
The Christmas Scrapbook av Philip Gulley
Visst är det jul igen! av Rickard Fuchs

söndag 9 december 2012

Krubban i Krokum av Kerstin Arthur-Nilson

Jag har börjat läsa igenom alla julböcker som jag har i min bokhylla. Krubban i Krokum är den andra julboken som jag läser. Den är uppbyggd av 24 kapitel och tanken är att man ska kunna läsa ett kapitel om dagen i adventstid.

I det lilla samhället Krokum behöver kyrkan en ny julkrubba efter att den de haft tidigare har fallit i bitar. Efter hetsig debatt i kyrkan går uppdraget med en rösts majoritet till konstnären Svante Olausson. Svante flyttade till Krokum tillsammans med sin familj för fyra år sedan. De bor på en gammal gård där de har får och Svante har ett krukmakeri. Familjen består av Svante och hans fru Kajsa 14-åriga Katarina, 8-åriga tvillingarna Per och Pål samt bebisen Fia. Det är ett hus där det alltid händer något. Svante tar sig an uppdraget att göra en julkrubba med stort allvar. Han har inte gått i kyrkan mycket under sitt liv, men nu hittar han en gammal bibel på vinden och rådgör med prästen Hans för att krubban ska bli helt rätt.

Katarina får extrajobb under julen på Holger hemtjänst. Den enda nackdelen är att hon tvingas jobba tillsammans med sin hopplöse klasskamrat Sven. Det visar sig dock att Sven inte är så hopplös som hon trott och Katarina lär sig massor av Holger när hon får följa med honom och hjälpa olika personer runtomkring deras by. Där tvillingarna är händer det alltid saker. Inte minst när Pål hittar en flicka som han förlovar sig med och sedan ska hitta en present till henne. Det är någon som stjäl mat från olika personer i byn och det verkar som om någon bor i Olaussons fårhus. Till råga på allt får Svante röda hund. Hur ska julkrubban nu hinna bli färdig i tid?

När jag var i 9-årsåldern läste pappa den här boken högt för mig och mina syskon. Då tyckte jag inte om den. Jag tror att jag inte riktigt förstod mig på den. Nu tycker jag att det är en småtrevlig bok. För att inte vara kristna är familjen Olausson väldigt kunniga i både bibeln och söndagsskolesånger. Allting slutar bra för alla och försoning kommer till byn.

Andra julböcker:
Barnböcker:
Den första julen av Anders och Birgitta Johansson
Den magiska julstjärnan av Kristina Reftel
De vackraste julsagorna av Elsa Olenius
Julen i mitten av Gun-Britt Holgersson
Jul i stora skogen av Ulf Stark
Löftesträdet av Geraldine McCaughrean

Böcker för vuxna: 
All I Have to Give av Melody Carlson
Christmas in Harmony av Philip Gulley
The Christmas Scrapbook av Philip Gulley
Visst är det jul igen! av Rickard Fuchs

onsdag 5 december 2012

Farewell to the East End av Jennifer Worth

Det här är Jennifer Worths tredje och sista bok om tiden då hon var barnmorska i East End på 50-talet. De två tidigare heter "Barnmorskan i East End" och "Shadows of the Workhouse". Jag köpte den från Bokus, men den finns också på Adlibris.

Till skillnad från "Shadows of the Workhouse" som fokuserade på tre olika berättelser så återgår Jennifer här till samma sorts berättande som i "Barnmorskan i East End". Jennifer jobbar åt en anglikansk nunneorder som specialiserat sig på att vara barnmorskor. I klostret bor nunnorna, som jobbar som barnmorskor, samt ett antal unga kvinnor som är anställda som barnmorskor och inte på något sätt har avgivit några klosterlöften eller ens är kristna trots att de bor i klostret.

I den här boken får vi följa med både Jennifer och hennes kollegor ut i East End. Chummy förlöser under otroliga omständigheter en kvinna som inte ens visste att hon var gravid ute på ett skepp. Det är roligt att läsa om hur Chummy som är så blyg runt män till sin stora förvåning får en beundrare.

Klosternovisen Ruth (som inte var novis som barnmorska utan bara i klostret) blir utkallad på en nödutryckning till en kvinna som kommit från Irland samma dag. Hon bor i ett kalt rum utan värme och belysning och under dessa omständigheter förlöser Ruth trillingar.

Vi får höra om tvillingarna som delade på allt inklusive en man. Så blir den ena av dem gravid. Jennifer berättar även om TBCn som skördade så många liv under 1800 och 1900-talen. Vi får möta en familj som förlorar nästan alla sina barn i TBC. Dessutom berättar hon om de farliga aborter som desperata kvinnor ofta fick betala med sina liv för att få utförda.

Den senila gamla nunna Monica Joan råkar ut för de mest häpnadsväckande saker. Hon tar bland annat på egen hand två stora tunga stolar på buss och tåg till sin brorsdotter innan hon upptäcker taxibilar vilket medför vissa olägenheter för klostret...

Jag tyckte om den här boken som är den sista om Jennifer skrev om sina upplevelser i East End. Den slutar med att Jennifer lämnar East End och börjar arbeta på ett sjukhus igen. 

tisdag 4 december 2012

Löftesträdet av Geraldine McCaughrean

Jag har bestämt mig för att läsa igenom de julböcker som jag har i min bokhylla. Vid min första snabba genomgång hittade jag 11 stycken för barn och jag har då inte tagit tittat bland mina vuxenböcker ännu och det kan finnas barnböcker som jag har glömt bort. Vi får se hur många av dessa som jag hinner läsa innan jul. Först ut är löftesträdet av Geraldine McCaughrean. På engelska heter den "The Jesse Tree" och finns på adlibris och bokus som dock inte tycks ha den på svenska. Den finns på svenska på gospelcenter i Stockholm och på bokia.

I medeltida kyrkor hade man tydligen ofta ett löftesträd, ett slags släktträd över Jesu familj. Den här boken har en ramberättelse där en tjurig gammal snickare håller på att göra ett löftesträd till en kyrka. Varje dag snidar han ett nytt föremål till trädet och varje dag kommer en liten pojke in och övertalar honom att berätta berättelsen om dagens föremål.

Sol och måne - Skapelseberättelsen
Frukt - Adam, Eva och syndafallet
Arken - Noas ark
Kamel - Abraham
Bock - Isak
Stege - Jakob och Esau
Josefs rock - Josef
Bägare - Josefs drömmar räddar Egypten
Piska - Moses och uttåget ur Egypten
Kärve - Rut
Oljekrus - Samuel
Slunga - David
Pelare - Salomo
Korp - Elia
Murslev - Nehemja
Plog - Jesaja
Björn - Elisa
Lejon - Daniel
Val - Jona
Sjuarmad ljusstake -Bud om att Johannes och Jesus ska födas
Skrifttavla - Johannes föds
Barn i krubban - Jesu födelse
Herde med får - Jesu födelse
De vise männens gåvor - De vise männen och Herodes
Ängel - änglarna i berättelsen om Jesu födelse
Stjärna

Det är en okey bok, men det är verkligen en KORT version av de olika personernas berättelse man får här och de betonar att Jesus var fullbordan av Guds plan. Idén är intressant även om jag kanske hellre skulle läsa ramberättelsen och sedan berätta de bibliska berättelserna själv.

Andra julböcker:
Barnböcker:
Den första julen av Anders och Birgitta Johansson
Den magiska julstjärnan av Kristina Reftel
Julen i mitten av Gun-Britt Holgersson
Jul i stora skogen av Ulf Stark
Krubban i Krokum av Kerstin Arthur -Nilsson
De vackraste julsagorna av Elsa Olenius

Böcker för vuxna: 
All I Have to Give av Melody Carlson
Christmas in Harmony av Philip Gulley
The Christmas Scrapbook av Philip Gulley
Visst är det jul igen! av Rickard Fuchs

lördag 1 december 2012

Harry Potter och de vises sten av J. K. Rowling

Jag köpte och läste den här boken för första gången år 2000. Den går att köpa på både på svenska och engelskabokus och adlibris. De har till och med, av någon anledning, gett ut exakt samma bok med en vuxenframsida...

Harry föddes in i en trollkarlsfamilj. Tyvärr föddes han under en tid då  Voldemort, en mycket ond trollkarl, försökte ta över makten. Voldemort spred skräck i hela trollkarssamhället. Några få modiga personer,  bland andra Harrys mamma och pappa, kämpade emot honom. När Harry var ett år kom Voldemort till hans hus. Han dödade hans föräldrar och försökte att döda Harry, men misslyckades och försvann sedan ingen vet vart. Harry lämnades hos sin moster och morbror Dursley som var mugglare, människor utan magisk förmåga, och lät honom växa upp i tron att hans pappa och mamma dött i en bilolycka.

Tio år senare närmar Harrys 11-årsdag med stormsteg. Han har haft tio bedrövliga år hemma hos familjen Dursley där han fått bo i skrymslet under trappan och ärva sin jämngamla men mycket större kusin Dudleys kläder. Familjen Dursley har gjort det mycket tydligt för Harry att de inte tycker om honom. Trots det hoppas han på att nästa skolår ska bli lite bättre eftersom Dudley kommit in på en internatskola och alltså inte kommer att gå i samma skola som Harry och skrämma alla hans klasskompisar så att de inte vågar vara vänliga mot honom. Men så förändrar sig allt. Det börjar komma brev. Brev adresserade till Harry. Morbror Vernon ser till att Harry inte kan få tag på dem, men brevskrivaren ger sig inte. Då tvingar Morbror Vernon dem alla att fly ut på en liten ö i hopp om att undkomma breven. Där ute mitt under en storm inväntar Harry sin födelsedag. Den kommer med en krasch när Hagrid kommer instormande. Harry får veta vem han är, vilka hans föräldrar var och att han kommit in på Hogwarths en skola för häxor och trollkarlar.

Äntligen har Harry hittat hem. Han trivs på Hogworths och får många nya vänner. Ron och Hermione blir hans bästa vänner. Han får lära sig allt möjligt och det visar sig att han är en naturbegåvning i trollkarlssporten quidditch. Till Harrys stora förvåning visar det sig att han är känd i trollkarlsvärlden och att alla känner igen honom på grund av det ärr han fick när Voldemorth misslyckades med att döda honom.

Allt är dock inte bara bra. Någonting rör sig i skogarna runt Hogworths och dödar enhörningar. Trollkarlsbanken blir rånad och Harry, Hermione och Ron är övertygade om att den vises sten förvaras på Hogworths men också om att någon är ute efter att stjäla den.

Jag tycker om den här boken.

Harry Potterböckerna i ordning: (om du klickar på en bok kommer du till det jag skrivit om den.)
Harry Potter och de vises sten
Harry Potter och hemligheternas kammare
Harry Potter och fången från Azkaban
Harry Potter och den flammande bägaren
Harry Potter och Fenixordern
Harry Potter och halvblodsprinsen
Harry Potter och dödsrelikerna