söndag 27 oktober 2013

Blott en dag - sånger och dikter av Lina Sandell

Det här är en samling av några av Lina Sandells många dikter och sånger. Den gavs ut år 1963 och innehåller både dikter som jag känner igen och dikter som var helt okända för mig.

Boken har är indelad i olika avdelningar efter vad dikterna handlar om.
Vem klappar så sakta: 
Vem klappar så sakta..., Tror du på Guds Son?, Vart går du?, Om han kommer idag
Under korset:
Jesus för världen, Under korset, Förlora ej korset ur sikte!, Närmare, o Jesus Krist, till dig!, Bedrövelsens nytta, Tag mina tankar, Herre, Vid korsets for, Striden mellan anden och köttet, Se ej på mig, Riktningen
Blott en dag:
Blott en dag, ett ögonblick i sänder, Guds kärlek, Vad skall möta mig i dag?, Jag kan icke räkna dem alla, Vid en skiljeväg, Jag är nära, Låt mig andas ut hos Jesus, Blott Jesus, Trons frid, Tryggare kan ingen vara
Medan allting ler och blommar:
Medan allting ler och blommar, Minne av konfirmationen, Kan du giva ditt hjärta för tidigt? Har du mod att bli en kristen?
Mycket att tacka för:
Jag har så mycket att tacka för, Lärkan, Hav tack för dina änglar, Fågeln på frusen gren, dag och natt äro dina, När hela jorden sover
Giv med öppna händer:
Giv!, Jag vill följa dig, o Jesus, Bon om kärlek och kraft, Tala vänligt!, Respekt för bördan, Låt mig få gå med något bud från dig, Tillkomme ditt rike, Tiden är kort
Ljust om aftonen:
Om aftonen det ljust skall bli, Jag längtar till himlen, Jag skall sova, men ej evigt, Se, han kommer, Vid C. O. Rosenius grav

Jag tyckte om den här boken och citerar här en dikt som jag inte hade hört tidigare.

Jag har så mycket att tacka för

Jag har så mycket att tacka för,
så mycket, som mig glädje gör,
om mycket ock gör mig smärta.
O, må jag då ej gå tyst och stum,
ej lämna suckan och klagan rum,
ej gå med sorg i mitt hjärta.

Jag har så mycket att tacka för:
min bön i nöden du städse hör,
ja, gör ock vida däröver.
Din nåd är också beständigt nu,
och till din nåd får jag alltid fly
närhelst jag hjälpen behöver.

Jag har så mycket att tacka för,
men aldrig tackar jag som jag bör,
mitt lov, mitt tack blir så ringa.
Men när jag står för din tron en gång
hur annorlunda skall så min sång
med helgonskaran där klinga!

Lina Sandell

Jag köpte den här boken på loppis och den finns inte att köpa ny längre.

Astri Valen-Sendstad har skrivit en bok som heter "Lina Sandell Blott en dag" som kan vara intressant läsning om man vill veta mer om Lina Sandells liv och läsa fler av hennes dikter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar