onsdag 30 mars 2016

Visst är ni sjuk! av Rickard Fuchs

I min pågående bokhyllerensningskampanj läser jag och gör mig sedan av med böcker av Rickard Fuchs. Det här är hans första bok och den gavs ut 1975. Hela titeln är Visst är ni sjuk! Handbok för hypokondriker. Det här är den första av böckerna som jag läst om som jag delvis tyckt om. Jag tycker att den består av två delar. I den första halvan av boken (som faktiskt var ganska kul) så ger Rickard Fuchs råd till hypokondrikern angående läkares egenheter. Det är inte bra att besöka doktorn på måndagar eller att vara sista patienten innan lunch eller innan arbetsdagens slut, eftersom doktorn då kommer att vara angelägen om att göra besöket så kort som möjligt. Den ideala tiden att besöka doktorn är strax efter lunch på t.ex. en tisdag då läkaren har en mindre stressig dag och är mätt och belåten.

Sedan beskriver Fuchs läkares olika personlighetsdrag beroende på ålder och specialitet. Det är så klart överdrivna karikatyrer av olika läkare, men jag tror att de innehåller ett mått av sanning och det var rolig läsning. Han har även med ett kul kapitel om olika personlighetstyper bland sjuksystrar.

Den tråkigare delen är kapitlen i slutet av boken om hypokondrikern på arbetsplatsen, i hemmet, på restaurang och på sjukhus. De tyckte jag inte var roliga att läsa. 

Sammanfattningsvis kan man säga att jag tyckte att första halvan av den här boken var kul läsning. Om du hittar den här boken på ett antikvariat så är den första halvan trevlig förströelse. Den andra halvan kan man hoppa över.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar