onsdag 10 oktober 2012

En enda fast punkt av Nils Bolander

Det här är Nils Bolanders femte diktbok och den gavs ut 1943, mitt under andra världskriget. Jag har ett exemplar av den här boken, som jag köpt på ett antikvariat någon gång för 50:- och som nu håller på att ramla i småbitar. Det här är en av Bolanders tjockare diktböcker och den innehåller dikterna:

Kvällen står av sånger full:
Bofink, trast och lärka, den heliga droppen, mästersångaren, folk av den bråkiga sorten, storm, det stilla, efter dessa stöveltramp, hem igen, han dog av för litet hjärta, bebådelse, segerdrömmen, lära och liv, sommarvisa, kvällen står av sånger full, vart tog sommaren vägen?, ett hem, det svåraste, till salu, på hans döda mull, William Blake: svärdet och skäran, Rabindranath Tagore: erövraren, Rabindranath Tagore: de ha alla gått till skogs

Riket som icke bävar:
tre berg, förr en underbar stjärnas skull, därtill äro vi födda, det största, svarsbrev, "följen mig!", då förvandlade du, under dessa valv, en enda fast punkt, kom oss nära, "Upprorsmän, stig fram!", psalm i ungdomen, "Då talar Herren, Herren", tusen gånger har jag velat fly, i detta mörker, i Betlehems stall, "Melchior, Caspar, Balthasar, långfredag, "Uppståndelse! Uppståndelse!", Sackeus, vi skulle övervinna, "Stilla dagar", bön, "Också detta år", oss hör framtiden till, "Gud, låt det än en gång ske!"

Ett av de återkommande ämnena i Nils Bolanders dikter är kristendomen så som den ofta levs ut av oss kristna jämfört med hur det borde vara. Hur lätt vi sjunker ner i vår egna bekväma tillvaro. En gång hörde jag en predikant som sa att han hade en kaotisk livssituation när han blev frälst där ekonomin bestod av skulder. Nu var han i ett helt annat läge med en ordnad livsituation och ekonomi och med Guds hjälp skulle han klara av det också. Det ligger en hel del i det att vi har en tendens att lite grann "glömma bort" Gud i vår välordnade bekväma vardag.

"Stilla dagar"

Nej, vi behöva inga "stilla dagar",
vi kristna i vår väl befästa stad.
En tromb behöva vi, en bombkrevad,
en oro som vår feta frid förjagar.

Ack, länge nog bland kvalmig rosenblom
jag fyllts av fromma känslor, huvudyr.
Nu är det tid att den blir äventyr,
blir kött och blod, min vackra kristendom.

Blir lyhörd i tjänst i enkel dagsverksmöda,
en vardagsgärning, brinnande och bråd,
och lika fullt - en vila i Guds nåd
och i hand löftesord, som överflöda.

Nils Bolander

Jag tycket om den här diktboken. Den innehåller många fina dikter.

Följen mig!
III

Det var en riskfull vandring han bjöd mig på-
Vådligt var att dröja och farligt att gå.

Hur jag än försökte att hålla hans fart,
kom jag allt på efterkälken snart.

Jag kunde bara ana hand ljusgestalt ibland,
så fort jag halkat efter och gick på egen hand.

Jag skämdes och tyckte det var en evig skam,
hur trevande och klumpigt jag släpade mig fram.

Han gick där som en segrare i upphöjt majestät,
jag hade tunga nederlag och bly i mina fjät.

Han stod som hårda klippan i höga vågors svall,
min väg var ständigt kantad av djupa fall på fall.

Men själva mörkret fick som en trygg och sällsam glans.
Då visste jag med ens var min färdkamrat fanns.

Strö sten för mina fötter, förmörka helt min dag!
Vi vandra samma vägar, min Mästare och jag.

Just detta är det stora med denna svåra färd
att jag är rik i Kristus, när jag är intet värd.

Nils Bolander

Om du är intresserad av att veta mer om Nils Bolander rekommenderar jag Nils Bolander - diktare och predikant av Carl-Erik Sahlberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar