måndag 28 juli 2014

Varför ska jag tro på Gud? av Timothy Keller

Den här boken är skriven av en pastor som arbetar i en församling i New York och i den försöker han besvara  frågan om varför man ska tro på Gud. Den första delen innehåller de vanligaste invändningar till kristen tro som Timothy Keller mött under sin tid som pastor i New York.
"Det kan inte bara finnas en sann religion"
"Hur kan en god Gud tillåta lidande?"
"Kristen tro är en tvångströja"
"Kyrkan bär ansvar för så mycket orättfärdighet"
"Hur kan en kärleksfull Gud skicka någon till helvetet?"
"Vetenskapen har motbevisat Gud"
"Man kan inte tolka bibeln bokstavligt"

"Moderna människor tänker sig att helvetet fungerar så här: Gud ger oss tid, men om vi inte har fattat de rätta besluten innan vi dör, kastar han våra själar i helvetet för evigt. Under tiden som de stackars själarna faller genom rymden ropar de till Gud om barmhärtighet. Men Gud säger: "För sent! Du hade chansen! Nu får du sota för det! Men denna vrångbild missuppfattar ondskans beskaffenhet. Den bild som Bibeln målar upp är att synden skiljer oss från Guds närvaro, han som är källan till all glädje, likaså till all kärlek, vishet och alla slags goda ting. Eftersom vi från början är skapade att leva i Guds omedelbara närvaro, är det endast inför hans ansikte som vi kan nå vår fulla potential. Att helt och hållet gå miste om hans närvaro skulle innebära helvetet - att mista vår förmåga att ge och ta emot kärlek och glädje. 
   En vanlig bild för helvetet i Bibeln är elden. Eld får saker och ting att falla sönder. Redan här i livet kan vi se hur självupptagenheten får själen att falla sönder. Vi vet hur själviskhet och inkrökthet kan leda till stingande bitterhet, kväljande avundsjuka, förlamande ångest och paranoida tankar med mentala förnekelser och vrångbilder som följd. Ställ dig nu frågan " Vad händer om vi inte upphör att existera när vi dör utan våra liv i andligt avseende fortsätter in i evigheten?" Helvetet är då den oändliga förlängningen på den bana som den inkrökta, självupptagna själen redan slagit in på." s. 95 -96

"Helvetet är kort sagt den eviga förlängningen av en människas frivilligt valda identitet utan Gud." s.97

Den andra delen handlar om Den grundade tron. Här skriver han bl.a. om religion kontra evangelium. Alltså om nåden. I levande kristendom är det nåden som är i centrum. Vi får inte komma till Gud för att vi i oss själva är så fantastiskt bra och har lyckats hålla alla bud som vi har fått. Vi får komma p g a vad Jesus har gjort för oss. Det är inget vi kan förtjäna det är bara nåd. "Den kristna trons grundläggande budskap skiljer sig i grunden från den traditionella religionens utgångspunkter. Grundarna av alla de andra stora religionerna uppträdde i huvudsak som vishetslärare inte frälsare. De kom för att säga: "Gör så här så finner du gudomen." Men Jesus kom i huvudsak som frälsare inte vishetslärare (även om han ju förstås också var det). Jesus förklarar: "Jag är gudomen som har kommit till er, för att åstadkomma vad ni inte kunde åstadkomma själva." Det kristna budskapet är att vi inte är frälsta på grund av vad vi har gjort utan av vad Jesus har gjort. s. 213 Han skriver även om förlåtelse som innebär att någon måste betala ett pris. Skulden finns där men förlåtelsen innebär att någon annan har tagit den så att jag kan gå fri. Sedan skriver han om den treenige gudens ständiga dans där fadern, sonen och den helige anden fokuserar på och förhärligar varandra. Vi är sprungna ut denna kärleksdans.

Jag tyckte om den här boken, men det var inte en bok jag sträckläste. Kapitlen krävde eftertanke och jag tyckte bättre om den andra delen än den första. Mycket intressant och tankeväckande bok.

Man kan köpa den här boken på svenska som inbunden (cdon, adlibris, bokus) eller pocket (adlibris, bokus, cdon) eller engelska och då heter den the Reasons for God (bokus, cdon, adlibris) och finns även som ebok (bokus).

Boktips med lite samma tema:
Med nådens ögon av Philip Yancey

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar