söndag 16 september 2012

Stormen och trädet och Nils Bolander

Det här är Nils Bolanders fjärde diktbok. Den gavs ut 1939. Jag tycker att hans diktböcker blir bättre och bättre. Den innehåller dikterna: för bara en stjärnas skull, dörren, såsom hjorten trängtar, svarsbrev, död dag, tvångsutskriven, frivillig, bländad, då blevo alla psalmer bleka, kristendom - för andra, de lånade krubba, "soffa-grupp", lagom, de som leva Kristus nära, theoligia negativa, förkunnare, en enkel rörflöjt, ve!, Guds käraste, dödruna, nödens brödraskap, den enda vägen, genklang, "Herre, Du skall tala", när Gud vill lära oss tacka, Jesus från Nasaret I. icke rum, II Hosianna Davids son!, III korsfäst honom!, IV den Uppståndne, per aspera, stormen och trädet, du som blott är femton år, fribrytare, som en pärlgrå fågeldrill, ångest, sorg, huskur, Gerhard Schumann: du står vid min sida, Gerhard Schumann: förtroende, efter midsommar, trädet, en diktar dröm.

Det här är en ganska tjock bok med många dikter i. Jag tycker om Nils Bolander. Hans dikter är ofta kärnfulla och centrerar runt Jesus. Kom närmre är budskapet i många av dem, närmre Jesus. Lägg undan din egen fromhet, kom närmare Jesus.

De lånade krubba...

De lånade krubba åt armodets son
och därtill halm och strå.
De lånade åsna bortifrån
för Herren att rida på.
Men korset han bar
och törnets krans
var hans.

Han lånade bröd en hungerns dag
på bergets grönklädda slänt,
och tvenne fiskar av okänt slag
hans lärjungar hade sänt.
Men korset han bar
och törnets krans
var hans.

Han lånade båt i ett fiskartjäll
och talte till folket från den
och en vindblåst hydda till läger en kväll
åt sig och tolv hemlösa män.
Men korset han bar
och törnets krans
var hans.

Han lånade sal, då hans dag var förbi,
för att duka sitt nattvardsbord,
och den grav man lade hans kvarleva i
var ett lån från en främlings jord.
Men korset han bar
och törnets krans
var hans.

Dock -
nu när jag skådar hans stingande krans
och ser hans kors som det var,
då känner jag djupt: det var icke hans,
det var min börda han bar.
Det kors min Frälsare
kallade sitt -
var mitt.

Nils Bolander

Om du är intresserad av att veta mer om Nils Bolander rekommenderar jag Nils Bolander - diktare och predikant av Carl-Erik Sahlberg. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar