fredag 30 augusti 2013

Andens folk: en lärjungavandring genom apostlagärningarna av Peter Halldorf

Den här boken består av 28 kapitel ett kapitel för varje kapitel av Apostlagärningarna. Jag har läst ett kapitel om dagen i Apostlagärningarna och motsvarande kapitel i den här boken. Det var ett bra sätt att läsa boken på. Varje kapitel är 14 - 18 sidor långt och ganska lagom mycket att läsa.

Varje kapitel är en intressant fördjupning av kapitlet i Apostlagärningarna. Här får man också en inblick i den första församlingen. Det här är en lång bok, 484 sidor, och varje kapitel handlar om olika saker så det är svårt att göra en sammanfattning, men jag har i alla fall valt ut två citat. Jag tyckte att den har boken var bra. Den rekommenderas.

"Oavsett vad som sker upphör de inte att förtrösta på Gud. Att det i våra ögon ser ut som en cynisk eller fatalistisk hållning beror kanske på att vi har svårt att tro. Vi vågar inte riktigt lita på att Gud är den som råder, att allting - även ondskans och lidandets kortvariga triumfer - till sist måste tjäna Guds större syften. Inte ens döden är för dessa första kristna ett tecken på djävulens makt - snarare är det tecknet på hans nederlag! Det är just dödlighetens makt som Jesus nedkämpat genom sin död. Därför talar de kristna om "den glädjefyllda döden". Liv och död är samma gåva till människan, menar Paulus: "hela världen, liv och död, nutid och framtid, allt är ert"." s. 197 - 198

   "Prästen är alltid präst, hur illa han än bär sin mantel. Han försvagar kraften i sitt ämbete genom att inte vårda sitt inre liv, men Gud bekänner sig till den ordning han själv inrättat. Därför kan nåden flöda även genom omoraliska präster och Andens gåvor verka genom människor med allvarliga brister i sin karaktär. Åtminstone till en tid. Den välsignelse de förmedlar legitimerar inte deras livsstil, men är ett uttryck för hur Anden verkar genom ordningen. Men för att prästen i längden skall åtnjuta människors förtroende är hans karaktär, hans inre liv, avgörande.
   Den präst som inte bär upp sitt ämbete med sitt liv, blir inte bara orsak till att människor förlorar tilliten till det uppdrag han förvaltar. Han blir även skyldig till att respekten för det heliga urholkas. När ledaren syndar, och fortsätter som om inget hänt, börjar även hans lärjungar att ta lätt på synden. Som det heter om Elis söner i Första Samuelsboken: "De unga männens synd var så mycket större inför Herren som folket därigenom lärde sig att förakta Herrens offer." s.383 - 384

Andra böcker om Apostlagärningarna:
Genom stormen : en resa med Paulus till pånyttfött hopp av Hans Weichbrodt

Den här boken tycks vara svår att få tag på. Adlibris säljer den som ljudbok. På bokus står det att både ljudboken och den inbundna är slut hos förlaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar