lördag 3 augusti 2013

Lina Sandell Blott en dag av Astri Valen-Sendstad


Lina Sandell föddes den 3 oktober år 1832 på Fröderyds prästgård i Småland. Hon hade tre äldre syskon,  Christina, Charlotta och Johan, som levde (ännu en bror Carl hade dött innan Lina föddes). Senare skulle hon även få en lillasyster, Mathilda.

Lina, eller Carolina som hennes hela namn var, var under hela sin uppväxt sjuklig och var i långa perioder sängliggande. När hon var i 12-års åldern trodde man att hon skulle dö, men hon blev helad. Att hon var så sjuk gjorde att hon inte kunde delta i hushållsarbetet i särskilt stor utsträckning i stället var hon mycket med sin pappa och läste och skrev inne i hans arbetsrum.

Redan tidigt började hon att skriva dikter och i den här boken blandar författaren fakta med Lina med dikter som hon själv skrev. Detta är ett mycket bra sätt att göra Lina levande. Lina har en bra uppväxt i prästgården trots sin svåra sjukdom, men när hennes far dör (när Lina är 25 år) genom att spolas överbord under en båtfärd mitt framför ögonen på Lina så förändrar sig hennes tillvaro drastiskt. Det blir bara början på prövningarna för familjen. Året efter blir hennes syster Christina änka och hennes andra syster Charlotta dör år 1859 efter att hon fött sitt tredje barn. Dessa år blir mycket svåra för Lina som dessutom har sin mamma att ta hand om.

1861 blir Lina kallad att arbeta för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen med att skriva andliga sånger,väckelseskrifter, barnlitteratur och biografier över kända kristna personligheter. Hon tar emot kallet och börjar sitt nya arbete i Stockholm. Senare träffar hon och gifter sig, efter modigt övervägande, med Oscar Berg. Lina är rädd för att ett äktenskap ska ta tid i från den uppgift som hon upplever att Gud har kallat henne till, men det blir ett lyckligt äktenskap även om de inte får några barn.

Oscar är handelsman med ett gott hjärta och när det blir kris för många företag går han i borgen för fler av sina vänner än han har täckning för och när de går i konkurs dras han med. Det slutar med att han döms till fängelse i två månader och de döms även mycket hårt av sina kristna syskon. Här får de verkligen lära sig att förtrösta på Gud och vilka deras verkliga vänner är. Lina dör den 27 juli 1903 och tre månader senare dör även Oscar.

Under över under!

Är det sant att Jesus är min broder,
är det sant att arvet hör mig till?
O, så bort med alla tårefloder,
bort med allt, som här mig ängsla, vill!

Han min broder - under över under-
större nåd väl aldrig tänkas må!
Fast jag ej kan tro det alla stunder, 
är jag salig på hans ord ändå.

Han har sagt "Min Fader - eder Fader",
han har sagt "Min Gud och eder Gud."
Gläds, min själ, med världars myriader, 
Att ock du har fått ett sådant bud!

O det broderskapet, se det gäller
mer än allt, vad här man nämna kan,
ty i bredd med Jesus det mig ställer 
ger mig rätt till samma arv som Han. 

Samma arv där uppe i det höga, 
samma himmel, samme Gud och Far.
Herre, Herre, öppna blott mitt öga 
för de skatter jag dock verkligt har!

Lina  Sandell

Carola har sjungit in den här dikten på sin skiva "Blott en dag". Här kan du lyssna på den.

Det här var en mycket intressant bok och jag tycker om att författaren blandar fakta om Linas liv med hennes egna dikter. Det gör att man kommer närmare Lina. Det var även intressant att få veta hur Linas liv såg ut nät hon skrev sina dikter. Den här boken köpte jag på second hand och den tycks inte finnas att köpa ny.

Diktböcker av Lina Sandell
Blott en dag - sånger och dikter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar