söndag 27 augusti 2017

Nya valda dikter av Nils Bolander

I förordet till den här boken skriver Anders Frostenson: "Nils Bolanders dikt har räddats undan sådana tvära smakomkastningar. Den har burits fram av det talade ordet som inte så mycket förändras med årtiondena. Ibland är den komprimerad predikan. Den är taldikt, läs-högtdikt. Som sådan kommer den mest till sin rätt och kan bäst tillägnas."

Den här boken innehåller valda dikter ur Nils Bolanders tre sista diktböcker. Samt fyra dikter som aldrig publicerats i bokform tidigare: Nordisk sommar, Besök, Hans ögon och Hälsning i himlafönstret.

Från Tom hand: Dit han icke ville, Fiskelycka, Sjukdomen till döds, Alla till lags. Gåta, Carceri, Rabbi, Hackkyckling, Tom hand, Guds dårskap, Upprättelsen, En så ringa person, Kärleksbrev, Smulorna, Vid nattens port, Tack för dagens gåva!, Gryningsskymning, Redo och Sångarbön.

Från Kyrkstöt: Dedikation, Kreaturslycka, Orkar inte, En liten toka, Hade tänkt, Juliåska, Julibarn, Tvivel, Tjära och beckolja, Vitsippor, Nyckel och lås, Att skymma Gud, Sådana dagar måste ju komma, Trons vila, Humla, Paradis, Kyrkstöt, Födda berusade, Aftonbön och bortom vår tull.

Från En dag av nåd: Annorlunda, Något av, Bägare, Närmare, närmare, Undret, Efter förtjänst, Korset blommar, Att leva, Ett barn, Trofasthet, En hejdlös kärleks stora välbehag, Söndag, Sådan är min Herre, Att tacka och En dag av nåd.

Jag tyckte mycket om den här samlingen, vilket kanske inte är så underligt med tanke på att dikterna i den kommer från mina favoriter bland Nils Bolanders diktböcker. Jag hittade den här boken på en second hand affär. Den finns inte att köpa ny så om du vill läsa den leta där, på antikvariat och bibliotek.

Efter förtjänst

Du talar om
att bli "uppskattad
efter förtjänst".
Tacka du
din himmelske Fader
att du inte blir det.
Uppskattad efter förtjänst -
det vore ju
rena katastrofen
så visst som ingen
har någon egen förtjänst
att skryta med.

Uppskattad
efter Guds nåd
är din och min
enda räddning.

Uppskattad
efter Kristi förtjänst
är ditt och mitt
ovanskliga hopp.

Tack, att efter sin förtjänst,
törnekrönte man,
jag hemortsrätt och barnaskap
i ditt rike vann!

Nils Bolander

Nils Bolanders diktböcker:
Under öppnad himmel, 1933
I stenbrottet, 1934
Psalm och svärd, 1936
Stormen och trädet, 1939
En enda fast punkt, 1943
Svaret, 1948
Valda dikter, 1952
Tom hand, 1953
Kyrkstöt, 1958
En dag av nåd, 1960 (utgiven postumt)
Nya valda dikter, 1964
Korset blommar : en antologi dikter, 1976
Dikter i urval, 1979
ändå måste jag gå: De mest älskade dikterna, 2002
i går, i dag, i morgon, 2012

Om du är intresserad av att veta mer om Nils Bolander rekommenderar jag Nils Bolander - diktare och predikant av Carl-Erik Sahlberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar