tisdag 19 mars 2019

Läsa högt av Mem Fox

Den fullständiga titeln på den här boken är Läsa högt en bok om högläsningens förtrollande verkan. I den här boken berättar författaren Mem Fox om hur hon när hennes dotter var 6 år gammal plötsligt upptäkte att hon kunde läsa. De hade aldrig försökt lära dottern att läsa och var därför ganska förvånade och trodde att läraren i hennes skola lärt henne på bara två veckor. När hon kommer till skolan för att berömma läraren så säger hon att hon inte har gjort något och frågar istället Mem om de har läst mycket högt för dottern.
"Att läsa högt för min dotter var en fantastisk upplevelse. Alla möjliga slags härliga böcker stärkte banden mellan oss. Vi lärde känna varandra bättre och kom att älska varandra mer på grund av alla de sagor och berättelser vi upplevde tillsammans. Jag hade inte insett att detta att jag regelbundet läste högt för Chloë skulle innebära att hon lärde sig läsa utan att någon undervisade henne.
   Det räckte med att vi bara var tillsammans." s 11 - 12

Här berättar författaren om hur viktig högläsningen är, ger tips på olika böcker som fungerar i olika åldrar och tipsar om olika lekar man kan göra när man läser högt. Hon berättar också om vad som behövs när man läser. Det räcker inte med att kunna ljuda man måste förstå det man läser också. Det här var inget nytt för mig och ibland tycker jag att hon skriver om det fullkomligt uppenbara. Det är klart att du inte läser om du inte förstår det du läser. Hon drar även slutsatsen att det som var bra och fungerade för hennes enda dotter kommer att vara det bästa och fungera för alla barn lite väl ofta och när hon ska utveckla sitt resonemang och gå igenom alla teorier om varför det är så bra att läsa högt blir det lite tradigt.

I den här boken sjunger Mem Fox högläsningens lov. Jag håller med henne och tycker verkligen att det är viktigt att man läser högt för sina barn. Även om de inte lär sig läsa får de större ordförråd och en förförståelse för hur berättelser och språket är uppbyggda. Jag tycker att författaren drar på lite väl stora växlar när hon påstår att det inte skulle finnas några läs- och skrivsvårigheter om alla föräldrar bara läste högt för sina barn och vissa exempel av genibarn som läser 21 och och pratar bra vid 21 månaders ålder hade jag kunnat vara utan. Men jag håller med om att det är viktigt att läsa högt och roligt. Bara det att barnen ser läsning som något positivt och roligt är en bra grund när de ska lära sig att läsa själva. Tipsen på läslekar man kan göra med sitt barn när man leker tyckte jag också var bra.

Jag lånade den här boken på biblioteket. Den gavs ut 2001 och tycks inte längre gå att köpa på svenska. På engelska heter den Reading Magic: Why Reading Aloud to Our Children Will Change Their Lives Forever och går att köpa från adlibris eller bokus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar