måndag 19 oktober 2015

Beteendeproblem i skolan av Bo Hejlskov Elvén

"Den här boken handlar om hur du som är pedagog kan arbeta med beteendeproblem i skolan. Hur du kan tänka, handla och bemöta elever med beteendeproblem på ett sätt som fungerar, så att du kan ta ansvar för att de når målen i läroplanen. Boken bygger på forskning om hur människor och barn beter sig och vad som fungerar och inte fungerar inom skolans ram." Ur inledningen s. 7 - 8

Den här boken innehåller kapitlen:
Första delen
1. Ta alltid reda på vem det är som har problem
2. Människor som kan uppföra sig gör det
3. Människan gör det mest begripliga i varje situation
4. Den som tar ansvar kan påverka
5. Barn lär sig ingenting av att misslyckas
6. Man måste ha självkontroll för att kunna samarbeta 
7. Alla gör vad de kan för att behålla självkontrollen
8. Affekt smittar
9. Konflikter består av lösningar och Pedagogiska nederlag 
10. Pedagogiskt arbete är att ställa krav som eleverna hade ställt på sig själva - på ett sätt som fungerar.
11. Man blir ledare när någon följer

Andra delen
Det är skolans ansvar att eleverna uppnår skollagens mål
Exempelsituationer och handlingsplaner
Spring efter bollen, inte eleven!
Studiematerial 
Referenser

Kapitlen i den här boken inleds med en beskrivning av ett problem och sedan spinner författaren vidare på det och berättar vad som gått fel och hur man kan tänka runt det. Kapitlen avslutas med en kort sammanfattning t.ex. "Människor som kan uppföra sig gör det. Om en elev inte uppför sig har du troligen dör höga förväntningar på hens förmågor. För att ändra på det kan du kartlägga vilka förväntningar du har i de situationer som går åt skogen och ändra på dem, men också fundera över vilka förmågor som eleven förväntas ha för att leva upp till kraven." S. 29

"Med det menar jag förstås inte att du ska ignorera beteendeproblem och inte fokusera på hur du ska hantera dem. Men du måste vara medveten om att du inte ska hantera elevernas beteendeproblem för skolans skull, utan för att det kommer att hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen." S. 136

Den här boken var mycket lättläst och passade bra att läsa och reflektera kring i grupp. Det finns även frågor man kan fundera över längst bak i boken. Jag tycker om att den lägger mycket fokus på vad man som lärare kan tänka på och göra när man möter barn med beteendeproblem och som lärare gör man ju det hela tiden. Det som är ett problem för mig (läraren) kanske inte är ett problem för eleven och  det viktiga är att man hittar bara lösningar som hjälper eleven att lära sig det han ska i skolan. 

Man kan köpa den här boken från adlibris, bokus eller cdon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar