måndag 20 juli 2015

Djungeldoktorns fiender av Paul White

Det här är den femte boken om djugeldoktorns arbete i Tanganyika. I Sverige gavs den här boken ut 1960 men originalet gavs ut på engelska år 1948. Djungeldoktorns främsta fiende är självklart sjukdomar av olika slag, men ibland har de på sjukhuset svårt att övertyga folk om att de ska komma till sjukhuset när de blir sjuka. Gamla traditioner, vidskepelse och fruktan håller folk borta och ibland utsätts sjukhuset och dess medarbetare faktiskt för direkta attacker.

En mässlingsepidemi drabbar området. En sådan epidemi kan döda många barn och göra andra blinda, men doktorn och den övriga sjukhuspersonalen tänker göra sitt absolut bästa för att förhindra att barn dör. De planerar att gå ut i byarna runt om sjukhuset för att behandla dem som är friska nog på plats och ta med sig de sjukaste barnen till sjukhuset. Doktorn säger till sin närmsta medarbetare Daudi "Så här vill jag att du skall gå till väga: Du kommer till en by, och allt artar sig att gå bra, hövdingen och folket visar sig villiga att ta emot hjälp, anteckna då i boken namnet på varje person som har mässling. Kom ihåg, att det ät du som är skyldig att notera dessa saker. Din närmaste medhjälpare tar temperaturen och räknar andhämtningsfrekvensen. Din andre medhjälpare får dela ut medicin allt eftersom du bestämmer och skall också ge sådan behandling, som du säger till om. Din huvudsakliga uppgift blir alltså att se till, att de sjuka får rätt vård." s. 48 - 49

I en av byarna i närheten är hövdingen fientligt inställd till sjukhuset och vill inte låta de sjuka barnen få behandling varken i byn eller på sjukhuset. I den byn bor tonårspojken Mubofu som blev blind när han var liten och mässlingen slog till mot byn. Han har nu bestämt sig för att göra sitt yttersta för att inte de barn i hans by som drabbas av mässlingen ska möta samma öde. I skydd av natten bär han sjuka barn till sjukhuset. "Jag kastade en blick på klockan. Den visade på fem. Jag tände min stavlampa och riktade den mot fönstret, och där utanför stod Mubofu med ett sju års barn på ryggen, en pojke som såg så dålig ut, att jag för ett ögonblick undrade, om han verkligen levde. När jag såg närmare efter, tyckte jag mig finna, att ytterligare tre eller fyra stod och tryckte intill väggen, I all hast fick jag kläderna på mig och likaså de myggsäkra skorna.
 - Kom med mig då, så skall vi gå över till sjukhuset, sade jag." s. 70
"Jag tittade på den lille han hade på ryggen, och så gjorde vi sällskap till sjukhuset. De sista fjorton dagarna hade vi gjort den promenaden tillsammans så gott som varje natt. Mer än hälften av de barn, som kommit under behandling tack vare dessa hemliga sjuktransporter, ahade antingen dött eller blivit blinda, om de blivit lämnade åt sitt öde. s. 86

Tyvärr har sjukhuset fiender som gör sitt bästa för att förstöra för sjukhuset och dess medarbetare och på alla sätt hindra dem i deras arbete. "Jag hade ännu ungefär en kilometer kvar, då en eldslåga slog upp i närheten av vårt nybygge. Inom en minut var det en väldig eldsvåda. Någon hade satt eld på gräset vi lagt upp där och som skulle användas till taket på det nya huset. Jag trampade på så mycket jag orkade. I skenet från branden såg jag människor komma springande från alla håll, men det visste jag, att inte fanns det mycket hopp om att kunna rädda något av det gräset. Nu förstod jag också vad den där trumsignalen betytt." s.111

Det här är en intressant, ganska spännande och sorglig bok.

Böcker som jag läst om djungeldoktorn:
Djungeldoktorn
Djungeldoktorn på Safari
Djungeldoktorn opererar
Djungeldoktorn på krigsstigen
Djungeldoktorns fiender
Djungeldoktorn möter ett lejon
Djungeldoktorn vågar och vinner
Djungeldoktorn bland Gogofolket
Djungeldoktorn och virvelvinden
Djungeldoktorn i blickpunkten
Djungeldoktorn i närkamp

Om man vill hitta den här boken på svenska så får man leta i secondhandbutiker, antikvariat och liknande. På engelska har den titeln Jungle Doctor's Enemies och finns att köpa som pocket (adlibris, bokus, cdon).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar