torsdag 29 januari 2015

Världens springnota av Stefan de Vylder

Den här boken gavs ut 2009 när finanskrisen ännu inte gått över i Eurokris. Det har gått några år sedan år 2009 och det märks men jag tycker att den här boken fortfarande var intressant att läsa. Jag har dessutom blivit mycket sugen på att läsa hans nyare bok Eurokrisen, som gavs ut år 2012.

Stefan börjar den här boken med en intressant genomgång av tidigare finanskrisers orsaker och hur man försökte lösa dem. Sedan skriver han om globala obalanser och hur dessa lett fram till dagens kris. Sedan skriver han om finanskrisen. Han inleder kapitlet med häpnadsväckande fakta: "En viktig orsak till krisens djup och snabba spridning är de finansiella marknadernas exceptionellt snabba tillväxt under de senaste decennierna i spåren av avreglering och datorisering. Som andel av BNP uppskattas värdet av jodens finansiella tillgångar ha ökat från drygt 50 procent på 1970-talet till omkring 300 procent i början av 2000-talet." s.46 Sedan skriver han om bl.a. fastighetsbubblan och hur den bidrog till krisen. Intressant men skrämmande läsning. Jag tycker inte minst att det är skrämmande att så många var villiga att handla med nya finansiella instrument, t.ex. CDS och CDO trots att de inte visste vad de var.

Där efter kommer ett mycket intressant kapitel om krishantering. Idag har den blivit mer och desperat. Nu räcker det inte längre med nollränta man måste pumpa in otroliga mängder pengar på marknaden och det talas seriöst om negativa räntor så det här kapitlet var intressant att läsa även om det kändes lite föråldrat. Det vore intressant att veta vad Stefan de Vylder anser om det som händer i världen idag.
"Världens centralbanker, i synnerhet USA:s Federal Reserve, har under en följd av år svarat på varje kris med omfattande räddningsaktioner, oftast på skattebetalarnas bekostnad. Detta skedde efter den stora sparbankskraschen i USA på 1980-talet, efter börsraset i oktober 1987, efter Asien-krisen, efter kollapsen för Long-Term Capital Investment 1997, efter IT-kraschen år 2000, efter 11 september 2001, efter - ja, på varje kris har följt räntesänkningar, likviditetstillskott och direkta statliga subventioner till finansbolag på fallrepet. Men kriserna har trots - eller på grund av? - detta kommit allt tätare och blivit allt djupare." s. 171

Han avslutar boken så här:
"De rika och mäktiga måste bli mindre rika och mäktiga. Jag ser ingen annan utväg.
   Det gamla hederliga ordet »rättvisa« måste komma tillbaka på dagordningen. Högst upp. Det handlar om rättvisa både mellan länder och mellan människor. Det finns ingen lösning på de globala klimatproblemen om inte de rika länderna erkänner sitt ansvar. Fattiga länder kommer aldrig acceptera långtgående inskränkningar i sin rätt att utvecklas om inte de rika länderna tar på sig en mycket stor del av de kostnader som en övergång till ett klimatvänligare konsumtions- och produktionsmönster på kort sikt innebär.
   Och fattiga länder kommer heller inte att acceptera att de får stå för de ekonomiska och ekologiska springnotor som en obscent slösaktig global överklass lämnar efter sig." s.201

Jag lånade den här boken som ebok till min läsplatta. Man kan köpa den som häftad (adlibis, bokus) eller ebok (bokus, adlibris)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar