söndag 25 januari 2015

Genom stormen : en resa med Paulus till pånyttfött hopp av Hans Weichbrodt

Den här boken har jag varit sugen på att läsa länge och nu var det äntligen dags.Hela den här boken handlar om apostlagärningarna 27 och 28 om du i vill så kan du läsa de kapitlen på t.ex. folkbibelns hemsida.

Paulus har varit fängslad i två år och och ska nu äntligen transporteras till Rom där han ska få sin sak prövad av kejsaren. Med sig på resan har han sina vänner Lukas och Aristarkus. Det kommer att bli en strapatsrik resa, men redan från början vinner Paulus kaptenens förtroende och får privilegier som fångar vanligen inte fick trots att han som fånge hade den lägsta positionen av alla ombord på båten. Ur den positionen använde Gud Paulus. Här drar Weichbrodt paralleller till händelser i sitt eget liv. Där Gud använde honom på ett oväntat sätt när han mänskligt sett inte befann sig i en god position. "En sådan  sak är att vi ofta kan vara frestade att irritera oss över den position vi har i arbetsliv, privatliv eller till och med församlingen. Vi önskar ofta att vi skulle ha en mer upphöjd och ur ett mänskligt perspektiv attraktiv position. Vi frustreras dessutom ofta över vår egna svaghet och utsatthet. Då kan det vara uppmuntrande att se att Guds utgångsläge för Paulus var den lägsta positionen, både i denna text och många andra gånger Bibeln. Som du redan kan ana var detta inget hinder för att Gud skulle kunna bruka honom på ett mäktigt sätt. På samma sätt tror jag att Gud när som helst kan låta den position du har bli Guds utgångspunkt när han vill använda dig på ett starkt sätt. Vår Herre är nämligen en mästare på att förvandla minus till plus!" s.34

Trots Paulus varningar och den farliga tiden på året väljer besättningen att segla vidare till en bättre hamn. Detta för dem rakt in i en svår storm. I bibeln berättas om precis det som Weichbrodt här fyller ut lite mer. I bibeln går det så snabbt att berätta om det här att jag tidigare inte riktigt förstått vilket absolut hopplöst läge de verkligen befann sig i när de efter många dygn i stormen kastat lasten överbord och inte hade någon aning om var båten befann sig för eftersom himlen hela tiden täcktes av moln hade de ingen möjlighet att navigera eller orientera sig. De har helt tappat hoppet om räddning. Här beskriver Weichbrodt även en period i sitt liv som var mycket jobbig och i slutet av kapitlet skriver han: " Man kanske skulle kunna beskriva fruktan som en tro på det negativa som fyller våra tankar så pass mycket att det lätt hotar att förlama vårt inre. När jag var inne i den svaga och fruktansfyllda period som jag beskrivit i detta kapitel, så leddes jag att börja studera relationen mellan lidande och fruktan i Bibeln. Ganska snabbt såg jag ett mönster. Fruktan är något som Gud befaller oss att inte hålla fast vid. Detta med ett undantag och det är att frukta Gud själv. Här handlar det naturligtvis inte om en osund rädsla för Gud. Det handlar istället om att ha respekt för den Gud som är alltings skapare och som gång på gång i Bibeln beskrivs som helig. Lidande är däremot något som Jesus säger utgör en självklar ingrediens i varje kristens liv. Han uppmanar oss att ta på oss våra kors varje dag (Luk 9:23). Denna åtskillnad mellan fruktan och lidande har hjälpt mig att förstå att det är Guds vilja att vi inte ska frukta något annat än honom själv. I linje med detta är min bön att du och jag alltmer ska lära oss att låta den helige Ande fylla oss med den kärlek och frid som förjagar all felaktig fruktan och rädsla." s 58 -59

När allt är som hopplösast kommer en ängel till Paulus med ett budskap om att han och alla på båten ska räddas men att de kommer att kastas upp på en ö. Med Paulus budskap så kommer hoppet tillbaka till alla ombord på båten. De äter på första gången på länge och precis om ängeln sagt till Paulus går båten under men alla klarar sig med livet i behåll i land på en ö där de blir väl mottagna.

 I genom hela boken behåller Weichbrodt samma berättar stil. Han fördjupar den bibliska texten med olika exempel på hur det var att t.ex. segla på den här tiden på de här vattnen och han dra paralleller till sitt eget liv och Paulus. Jag tyckte om den här boken och skulle gärna läsa fler böcker av Hans Weichbrodt.

Andra böcker om Apostlagärningarna:
Andens folk: en lärjungavandring genom apostlagärningarna av Peter Halldorf

Man kan köpa den här boken på adlibris, bokus eller cdon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar