lördag 22 februari 2014

Att svära i kyrkan - tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet red Stellan Tengroth

"Att svära i kyrkan - tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet" innehåller 24 texter om tillväxt skrivna av:
Katarina Bjärvall
Anna Borgeryd - Om hur vi lånar från framtiden för att leva gott över våra tillgångar idag och varför tillväxt är nödvändig för att vårt nuvarande system ska fungera. "Årtionden av sådan falsk pseudotillväxt i västvärlden har varit kortsiktigt bekväm, för vi har då fortfarande kunnat tillåta oss själva tillväxtens alla fördelar. Men långsiktigt är det förstås katastrofalt. Vi har vant oss vid en överkonsumtion (med både förhöjd resursbelastning och svindlande finansekonomisk fallhöjd) skapad av årtionden av ohållbar belåning. Kreditkonsumtionen och miljöförstöringen är två samtidiga krafter som nu styr oss mot en framtid av globalt krympande realekonomi, i synnerhet om vi räknar per capita. Och frågan är om den framtiden är långt borta?" s.64
Bengt Brülde
Amelia Bryne
Stefan Edman
Susanna Elfors
Per Grankvist
Pernilla Hagbert
KG Hammar
Pär Holmgren
Alf Hornborg - Vår utveckling belastar andra. Vi har levt med billig energi i ett kort tag (i ett historiskt perspektiv) och nu börjar vi komma till vägs ände. Vi kommer inte att kunna fortsätta på det här sättet. Vi får vår utveckling på andra länders bekostnad. "Den goda miljö som Sverige idag stoltserar med har möjliggjorts av ett sekel av massiv import av fossila bränslen. Det är så vi har kunnat avlasta våra skogar från det urgamla kravet att erbjuda ved till våra hem, foder åt våra betesdjur och störar till våra gärdsgårdsbyggen, samtidigt som våra åkermarker har tillförts näringsämnen och andra förbättringar som alla bygger på oljan. Därför har vi idag 60 procent mera skog och bördigare åkrar i Sverige än för hundra år sedan, medan exporten av skogsprodukter blivit en av våra viktigaste inkomstkällor. Men är det detta recept på "utveckling" vi nu vill föreslå de så kallade utvecklingsländerna, som uppmanas gå i våra fotspår? Varifrån ska de då hämta sin olja?" s. 52
Anne Jerneck
Sara Karlsson - Försöker besvara frågan "Är ekonomisk tillväxt önskvärd?"
Billy Larsson
Fredrik Lindström - "I viss mån kan man nog påstå att ett kräset och lite missnöjt perspektiv hänger ihop med den förhärskande livsstilen idag, den som kallas individualismen och som bara går ut på att det är upp till var och en att hitta sin mening i livet och förverkliga sina drömmar. Detta jordeliv är den enda chans man har - då säger det väl sig självt att man inte bara ska hålla tillgodo med vadskitsomhelst, utan ställa lite krav. Tids nog dör man, och då har allt vi gjort och byggt upp gått till spillo.
   Den nutida ateisten är också rätt ensam i sitt livsprojekt"
   "Alltså försöker vi maximera våra njutningar, som också blivit våra rättigheter." s.174
Ylva Lundin - "Många har en gnagande känsla av att det liv vi lever idag är ohållbart. Vi stressar för att få ihop "livspusslet" och många för en outtalad tävlan med grannar, släkt och vänner i köksrenovering och semesterresor. I denna stressade tillvaro glömmer vi ofta bort vad som verkligen får oss att må bra. Många människor skulle vilja jobba mindre och vara mer med sina nära och kära. Men för att klara det måste vi bli bättre på att odla förnöjsamhet." s. 259
Stina Oscarson
Christer Sanne
Birger Schlaug- "Vi tycks tillbringa allt mer av vår utmätta tid med att konsumera, hela samhället byggs upp kring konsumtion, snart sagt varje fri yta i urbana miljöer har förvandlats till konsumtionssektorer, var vi än befinner oss möts vi av konsumtionsbudskap, så fort en kris uppstår så blir vi uppmanade att konsumera mer för att hålla igång hjulen. Det har ett drag av planerat vansinne över sig. En sorts panik. Vi har fastnat i en tillväxt mani. Och forskningen pekar entydigt på att vi inte blir vare sig lyckligare eller mer tillfredsställda med livet. " s.209 Birger Schlaug menar vidare att vi i Sverige idag lever i en tillväxt- och konsumtionsnorm som upprätthålls genom betingade maktutövning. Staten försvarar den här normen genom propaganda för många miljarder varje år. Den rådande normen är köpandets och ägandets norm. För oss som lever i den här bubblan verkar det helt självklart och naturligt att arbeta mer för att kunna konsumera mer, för att kunna producera mer och sedan arbeta ännu mer.
Fredrik Sjöberg
Stellan Tengroth - "Både inom biologi och ekonomi förekommer kortare eller längre tidsperioder med tillväxt. En sådan följs alltid av en period där det som expanderat antingen ligger någorlunda stabilt på en och samma nivå eller krymper ihop." s. 41 "Ekonomisk tillväxt är, liksom annat växande, ett övergående fenomen." s.43 "Min svordom i kyrkan: hellre förnöjsamhet än tillväxt. Också när det gäller lyckan." s.47
Anders Wijkman
Lars Wilderäng
Boo Östberg - "Evig tillväxt i en värld med begränsade resurser är per definition en omöjlighet. Förbrukas mer resurser än vad som återskapas är det bara en fråga om tid innan det tar stopp." s.77 Kommer vår demokrati stå pall inför trycket som kommer när vi måste inse att tillväxt inte kan fortsätta för evigt och vi alla inte ständigt kan få mer. "Kanske kan vi klara det om vi kan inse att välfärd är bara svagt kopplad till tillväxt och överkonsumtion av prylar. Om människan bara är mätt, varm och trygg är det istället tid, lugn och samvaro som ger glädje, nöjdhet och meningsfullhet. Det vet vi ju alla. Egentligen." s. 84

Initiativet till boken är taget inom nätverket Steg 3 (www.steg3.se) och de flesta av författarna är medlemmar i detta.          

Det är så lätt att bli blind för sin egen kultur och de värderingar som finns runt omkring en blir så självklara att man kan tro att man inte ens har dem. Den här boken satte fingret på det och skrämde mig. Jag vill inte leva i någon köpandets norm. Jag tror inte att det är hållbart för miljö eller bra för mig. Jag är kristen och jag anser att den bibliska livsstilen är något helt annat:
   "Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, för tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande." 1tim 6:5-9

Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Matt 6:19-21

Detta är dock en utmaning. Jag vill också ha de här prylarna som man "ska" ha och det är så lätt att ryckas med och börja jämföra sig med andra med missnöje som följd. Jag vill lära mig förnöjsamhet och generositet. Det kan inte vara meningen att jag ska köpa en massa prylar som jag inte behöver utan bara vill ha när människor över världen och i Sverige inte har någonstans att bo eller tillräckligt att äta.

 Tjuven skall sluta stjäla och i stället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Ef 4:28

Jag har aldrig varit en tjuv, men det här låter som en vettig princip i motvikt mot en köpandets norm. En givandets norm. Jag vill lära mig förnöjsamhet och att dela med mig åt den som behöver.

Jag lånade den här boken till min läsplatta från elib. Man kan även köpa den som pocket (bokus, adlibris, cdon) eller ebok (cdon, bokus, adlibris).                  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar