lördag 8 juni 2013

Med nådens ögon av Philip Yancey

På engelska heter den här boken "What's So Amazing About Grace?" Det är en bra titel för Yancey ägnar den här boken åt att förklara precis vad det är som är så förunderligt med nåden.

Yancey skriver: "Jag tror att jag ständigt återkommer till ordet nåd därför att det är ett teologiskt ord vars innebörd inte har blivit förstörd. Jag ser det som "det sista storordet", för det har fortfarande kvar en del av sin ursprungliga härlighet. Nåden finns där som en undervattenskälla för vår stolta civilisation och påminner oss om att det goda inte kommer av våra egna ansträngningar utan just av Guds nåd. Trots all sekularisering söker sig våra rötter fortfarande ner mot nåden." s.8  Jag var inte säker på vilka stororden var men efter en sökning på google så fick jag fram Synd, Nåd, Frälsning, Försoning och Helgelse. Jag vet inte om jag håller med om att nåd är det sista storordet, men nog är det ett riktigt storord.

Här skriver Yancey om hur fantastisk nåden faktiskt är. Gud vår kärleksfulle far alltid är villig och redo att förlåta var och en som uppriktigt ber honom om förlåtelse. Vi kristna utstrålar tyvärr inte alltid den här nådens väldoft varken i förhållande till våra trossyskon eller andra människor och ändå är nåd, förlåtelse och försoning den enda väg som leder ur en spiral av våld och hämnd. Guds vilja att förlåta oss syndare är så stor att det sett med mänskliga ögon tycks helt otroligt, men ändå är den just så stor. "Vi är alla skitstövlar men Gud älskar oss ändå" (s. 132) Tack vare att vi tar emot nåden är vi godkända på grund av vad Jesus gjorde.

Yancey är uppväxt inom en mycket lagisk del av kristenheten. Han gick bland annat på ett college där det fanns otroligt många regler om allt: kjollängd (självklart hade inte de kvinnliga studenterna byxor), hårlängd, förbud mot att röra vid någon av motsatt kön (till och med om de var förlovade), vilken musik man fick lyssna på, obligatorisk personlig andakt m.m. Regelboken var 66 sidor lång. Han skriver "Jag hade ständigt en känsla av att om jag lydde denna beteendelag skulle Gud blir nöjd med mig - och kanske till och med älska mig." s.183 Lagiskhet leder ofta till hyckleri och Yancey skriver: "Jag känner bara till två alternativ till hyckleri: fullkomlighet eller ärlighet. Eftersom jag aldrig har träffat någon som älskar Herren, vår Gud, av hela sitt hjärta och med hela sin själ, sin kraft och sitt förstånd och sin nästa som sig själv, ser jag inte fullkomlighet som ett realistiskt alternativ. Det enda val vi har är då en ärlighet som leder till omvändelse. Bibeln säger att Guds nåd täcker varje synd, inklusive mord, otrohet och svek. Men nåden måste ju bli mottagen och hyckleriet döljer behovet av att ta emot nåden." s.191

Yancey berör även det som Paulus skriver om i Romarbrevet 6: "Vad innebär nu detta? Skall vi stanna kvar i synden för att nåden skall bli större?" och "Hur är det då: skall vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden" Paulus svarar på dessa frågor med: "Naturligtvis inte!" Yancey skriver: "Om vi kommer till Gud med en attityd av "hur långt törs jag gå?" så visar det att vi inte har förstått vad Gud har i beredskap för oss. Gud önskar något mycket bättre än den relation jag kan ha med en slavdrivare, som tvingar fram lydnad med hjälp av piskan. Gud är ingen översittare eller chef eller ande i flaskan som betjänar oss när vi befaller det." s.178 "Det Gud önskar är inte ett gott uppträdande utan mitt hjärta." s.178 Clifford Williams citeras där han säger "Efterföljelse är helt enkelt det liv som väller fram ur nåden"  "Om vi verkligen kunde ta till oss det fantastiska att Gud älskar oss, skulle vi aldrig ens ha en tanke på den försåtliga fråga som låg till grund för Romarbrevet 6 och 7 -"Vad finns det för kryphål?" Vi skulle ägna tiden åt att försöka fatta Guds nåd, inte åt att utnyttja den." s. 179 -180

Jag tycker mycket om den här boken. Den rekommenderas.

Den här boken tycks inte finnas att köpa på svenska längre men från bokus och adlibris kan man köpa den på engelska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar