tisdag 23 juni 2015

Tåg av Philip Steele

Det här är en faktabok för barn om tåg. Den är mycket tjock med tjocka sidor, utfällbara extrasidor och fina illustrationer som gör det lättare att förstå texten. Hela bokens titel är: Fantastiska resor tåg världsberömda tåg och järnvägar - en resa med dra-ut-sidor och bilder genomskärning.

Boken börjar med att berätta om de allra första järnvägarna och tågen som byggdes för att transportera tungt gods. Redan på 1830-talet började man bygga järnvägar runt om i Europa. 1869 stod järnvägen mellan USAs öst- och västkust klar. Överallt där man koloniserade länder byggde man även järnväg. Man kan helt säkert säga att järnvägen förändrade världen. Att bygga dessa järnvägar var ett tungt och farligt arbete som ibland satte ingenjörerna på hårda prov. Först på 1960-talet togs det tunga arbete som rallarna hade utfört över av maskiner.

Den första tunnelbanan fanns i London och den öppnade redan år 1863! Till en början använde man ånglok i tunnelbanan, men redan år 1890 invigdes en tunnelbanelinje i London där man körde med ellok. På sent 1800-tal och tidigt 1900-tal byggde man tunnelbanor i många städer runt om i världen.

Järnvägarna förband länderna och gjorde snabba transporter möjliga. Man satsade mycket på sina järnvägsnät. Det är synd att man lägger ner tåglinjer och inte underhåller spåren som man borde längre tycker jag.

Jag tyckte om den här boken som finns i mitt klassrumsbibliotek. Den var trevlig att läsa och jag lärde mig massor om tåg, lok och järnvägar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar